Schetsontwerp Amerongse Bovenpolder gereed

05-09-2023 590 keer bekeken

Een mijlpaal! Het schetsontwerp voor verbetering van de riviernatuur in de Amerongse Bovenpolder is gereed. Als bewoner, belanghebbende of geïnteresseerde kent u de Amerongse Bovenpolder goed. Daarom vragen wij u om mee te denken over het schetsontwerp.

Natuurvriendelijke oevers
 

In het huidige ontwerp gaan we uit van het natuurvriendelijk maken van de oevers. Dit doen we door meer begroeiing en variatie aan te brengen. De bedoeling is dat plant- en diersoorten zich dan (weer) beter thuis gaan voelen in de rivier. De oever is zo niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. Bekijk hier het schetsontwerp: Toelichting schetsontwerp Amerongse Bovenpolder | Samenwerken aan RiviernatuurReageren op het ontwerp kan tot 30 september 2023. Naar verwachting zal het definitieve ontwerp in 2025 klaar zijn.  

Informatiebord


Bezoekers van de Amerongse Bovenpolder worden door middel van een informatiebord ge├»nformeerd over de riviernatuurontwikkelingen (zie foto). Ook hen wordt gevraagd met ons mee te denken. Direct omwonenden zijn dit voorjaar al per post op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen. 

Vragen of meer informatie


Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina van de Amerongse Bovenpolder: Amerongse Bovenpolder | Samenwerken aan Riviernatuur. Heeft u vragen? Mail deze dan naar loket-krwoost@arcadis.com.

Informatiebord in het wandel gebied van de Amerongse Bovenpolder.

Informatiebord in het wandel gebied van de Amerongse Bovenpolder van dichtbij.

Cookie-instellingen