Leven in en om de Nederrijn en Lek

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Leven in en om de Nederrijn en Lek

De Nederrijn en Lek vormen samen een van de drie zogeheten Rijntakken. Aan de noordkant grenzen ze aan de hoge gronden van het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug, maar verder benedenstrooms grenst de Lek juist aan binnendijkse laagveengebieden.

Van oorsprong liep de Nederrijn niet uit in de Lek, maar in de Oude Rijn, totdat die in de achtste eeuw na Christus verzandde en een groot deel van het Rijnwater niet meer in zee kon uitstromen. Een dam in de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede beperkte de afvoer naar de Oude Rijn en de Vecht, een taak die de Lek grotendeels overnam.

De Nederrijn-Lek was ooit een laaglandrivier met een slingerende loop en zandbanken in de binnenbochten. Tegenwoordig heeft de rivier een door kribben afgebakende hoofdloop en stuwen. Alleen bij heel hoge afvoeren is het een vrij afstromende rivier en ook de getijdewerking is uit een groot deel van dit riviersysteem verdwenen. De rivier als leefgebied voor planten en dieren heeft door menselijk ingrijpen sterk aan kwaliteit ingeboet. Daar willen we met de KRW-maatregelen verandering in brengen.

We werken al sinds 2009 op verschillende locaties aan de riviernatuur van de Nederrijn-Lek. Ons doel is om de waterkwaliteit te verhogen en de biodiversiteit te vergroten. Die twee hangen sterk met elkaar samen. Er zijn al diverse projecten uitgevoerd en we gaan daar ook mee door. Een overzicht van onze projecten en de specifieke maatregelen is te vinden via de interactieve kaart.

De Nederrijn-Lek stroomt door Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. We werken samen met deze provincies en daarnaast met gemeenten, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Staatsbosbeheer. Ook zoeken we afstemming met belangenverenigingen en omwonenden om met hun kennis van gebieden onze projecten te optimaliseren.

Projectenkaart Nederrijn en Lek

Bekijk hier alle projecten die langs de Nederrijn en Lek in voorbereiding, in uitvoering, of afgerond zijn.

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.

Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie In voorbereiding Moerbergse Waard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Renkumse Benedenwaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Beusichemse Waard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Doorwerthse Waarden Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Meinerswijk Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Wolfswaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Koekoeksche Waarden Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Polder De Eendracht / Bolswaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Ossenwaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Bosscherwaarden Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Amerongse Bovenpolder Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Jaarsveld - Klaphek Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Drielsche Uiterwaarden Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Palmerswaard Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Salmsteke Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Rosandepolder Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Randwijkse Uiterwaarden Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Culemborgse Veer en Beatrixsluizen Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Salmsteke Schoonhoven Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Lunenburgerwaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Grebbedijk Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Elster Buitenwaarden Begin: Einde:
    Een momentje...
    Cookie-instellingen