Uitgelicht projectVispassage Kandia - De bouw van deze vispassage is nodig om de trek van vissen van de Waal via het stroompje De Keel naar de Oude Rijn mogelijk te maken. Zo kunnen vissen ongehinderd de binnenwateren bereiken.Naar project

De ecologische waterkwaliteit van rivieren verbeteren

Gezond water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Toch is de waterkwaliteit in Nederland niet overal goed genoeg. Om het land veilig te houden en de wateren bevaarbaar te maken, bedachten we door de eeuwen heen slimme oplossingen zoals dammen en stuwen. We sneden rivierbochten af en bekleedden oevers met steen. Die ingrepen brachten ons veel, maar hebben ook een keerzijde: door de onnatuurlijke situatie ging de ecologische waterkwaliteit op veel plekken achteruit.

De stroming en de afzetting van slib veranderde bijvoorbeeld. Net als de natuurlijke overgangen van land naar water en van zoet- naar zoutwater. Hierdoor missen veel planten en dieren een geschikt leefgebied. Ook zijn trekroutes van vissen op veel plekken geblokkeerd. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer heen en weer zwemmen tussen de rivieren en zijwateren om zich voort te planten.

Alle ingrepen ongedaan maken, is geen optie. We hebben ze nodig voor onze waterveiligheid en de scheepvaart. Maar Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat onze rivieren gezond blijven. Door met allerlei partners samen te werken aan riviernatuur verbeteren we met diverse samenwerkingspartners de ecologische waterkwaliteit van de Maas en de rivieren in Oost-Nederland. Benieuwd wat we allemaal doen? Op de interactieve kaart navigeert u gemakkelijk naar de projecten.

 

 

 

 

Maatregelen

De Nederlandse overheid bedacht 12 soorten maatregelen om een gezonder leefgebied voor planten en dieren in te richten. Denk onder meer aan het aanleggen van vispassages, het maken van natuurvriendelijke oevers, het graven van ondiepe geulen en het plaatsen van rivierhout. Lees hieronder hoe we ervoor zorgen dat planten en dieren zich weer thuis voelen in onze wateren.

Bekijk de maatregelen

 

Onze visie

Al sinds 2000 geldt de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staan afspraken waarmee de Europese Unie de waterkwaliteit in heel Europa wil verbeteren. Uiterlijk 2027 moeten deze wateren voldoende schoon en gezond zijn. Op deze website leest u welke maatregelen Rijkswaterstaat met allerlei andere partijen uitvoert om het leefgebied van riviergebonden planten en dieren te herstellen. Daarnaast ligt een aatal deelprojecten in Natura 2000-gebieden, een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa.

Meer over onze visie

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.