Leven in en om de rivier

Het Nederlandse landschap wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door water en rivieren. In de loop van de eeuwen is menselijk ingrijpen van grote invloed geweest op de natuurlijke staat van ons water. We hebben gezorgd voor brede vaargeulen, dammen en dijken die de rivier binnen de perken houden en stuwen en sluizen die de afvoer van het water bepalen. De rivier is steeds minder natuurlijk geworden. Zo is op veel plekken de geleidelijke overgang van land naar water verdwenen. Door deze en andere wijzigingen aan het natuurlijke verloop van de rivier is de biodiversiteit afgenomen. Dit heeft ook gevolgen voor het rivierenlandschap en voor onze eigen leefomgeving. 

Benieuwd naar de video over het verbeteren van de riviernatuur die zich hieronder bevindt? Accepteer alle cookies zodat je de video kan bekijken.

KRW video YouTube Rijkswaterstaat
Kaderrichtlijn Water video

Samen aan de slag

Inzichten veranderen. We leren weer te denken volgens ‘het DNA van de rivier’ – de oorspronkelijke loop van de rivier. Zo vinden we manieren waarop we beter met de rivier en de natuur in de omliggende gebieden om kunnen gaan. De rivier wordt zo weer een goed leefgebied voor planten en dieren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur in onze rivieren, meren, plassen, kanalen en beken te herstellen. Dat is de taak van Rijkswaterstaat. We nemen maatregelen in en langs de grote rivieren, in samenwerking met Staatsbosbeheer en andere overheden. Zo bundelen we ook onze kennis en mogelijkheden. Dit werk gebeurt in uw “achtertuin”, in de rivier die u kent. Het is belangrijk dat u daarover mee kunt denken. Welke veranderingen zijn er gepland? Wat gaat er gebeuren, wat biedt dat voor perspectief en wat betekent het voor u?

Samenwerken aan riviernatuur is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat met onder meer provincies, waterschappen, Staatsbosbeheer en lokale betrokkenen.

Hier werken we aan de rivier

In en om deze grote rivieren werken we aan de riviernatuur. Hieronder kun je klikken op de knoppen van de verschillende rivieren. Je gaat dan naar de pagina met informatie over de rivier, waar je ook op een kaart alle projecten kunt zien waar we aan werken.

Bekijk hier de pagina's over:

Ijssel
 

Een kaart van Nederland met de rivieren de Maas, de Waal en de Nerderrijn/Lek uitgelicht.

 
Cookie-instellingen