Leven in en om de Waal

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Leven in en om de Waal

De 82 kilometer lange Waal stroomt vanaf het Pannerdensch Kanaal bij Lobith in het uiterste oosten van ons land tot aan waar hij vlak voor Gorinchem overgaat in de Merwede. Het is een brede, waterrijke rivier waardoor twee derde van het Rijnwater naar de zee loopt. De Waal speelt dus een belangrijke rol in het internationale Rijnsysteem. Het is bovendien de drukst bevaren waterweg van West-Europa.

Maar de Waal is ook een rijk natuurgebied. Van oorsprong heeft de Waal een zanddynamiek die zichtbaar is in het oude landschap van geulen, zandige oeverwallen en rivierduinen. De Waal verbindt verschillende natuurgebieden die zich snel ontwikkelen. In de oude zijarmen van de rivier, waar het water laag blijft staan, ontwikkelen zich rietmoerassen die een walhalla zijn voor rietmoerasvogels zoals de roerdomp.

We werken op verschillende plaatsen in en langs de Waal aan de riviernatuur. De Waal is een brede rivier met grote uiterwaarden zoals die bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. We voeren in één uiterwaardengebied meerdere maatregelen uit, zoals nevengeulen graven, overstromingsvlaktes maken waar water langer blijft staan, nieuwe bossen aanleggen en rivierhout laten verzinken. We verwachten dat de biodiversiteit daardoor flink toeneemt. Veel planten en dieren die van oudsher in het riviersysteem thuishoren, keren terug, zoals de bittervoorn, kamsalamanders, libellen en tureluurs.

De Waal stroomt door Gelderland en Brabant. We werken samen met deze provincies en daarnaast met gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer. Zo bundelen we onze kennis en mogelijkheden. We zoeken bij projecten ook altijd het klankbord op van lokale belangenverenigingen.

Projectenkaart Waal

Bekijk hier alle projecten die langs de Waal in voorbereiding, in uitvoering, of afgerond zijn.

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.

Een momentje...
Punten op de kaart Begin Einde
Categorie Gerealiseerde projecten Vispassage Kandia Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten FluviaTiel Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Loenensche Buitenpolder Begin: Einde:
Categorie Gerealiseerde projecten Stadswaard Nijmegen Begin: Einde:
Categorie In uitvoering Herwijnense Bovenwaard Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Veerhaven Ochten Begin: Einde:
Categorie In voorbereiding Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden Begin: Einde:
    Een momentje...
    Cookie-instellingen