Kwistbeek (monding)

11-11-2022

Ecologische verbetering monding Kwistbeek. Status: wordt meegenomen in de planuitwerking van het Hoogwaterbeschermingsproject Baarlo-Hout-Blerick, onder leiding van waterschap Limburg.

Rijkswaterstaat wil de monding van de Kwistbeek natuurvriendelijker inrichten, zodat het leefgebied van waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes in en langs de Maas verbetert. Dit volgt uit afspraken die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn gemaakt om onze wateren weer in ecologisch goede toestand terug te brengen. Ook heeft Rijkswaterstaat bij Baarlo KRW-plannen voor het aanleggen van een of twee kwelgeulen in de Maasuiterwaard. 

In dit gebied speelt echter ook een dijkversterkingsproject met de naam 'Baarlo-Hout-Blerick' vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar waterschap Limburg de trekker van is. Het is belangrijk alle ingrepen goed op elkaar af te stemmen. Daarom is afgesproken dat het waterschap de plannen van Rijkswaterstaat voor de Kwistbeek en de kwelgeul(en) meeneemt in de planuitwerking van het project Baarlo-Hout-Blerick

Meer weten over ecologische maatregelen bij de Maas?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas vanuit de Kaderrichtlijn Water is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

Lat: 51.3339224094278
Long: 6.11650634011721

Een momentje...
Cookie-instellingen