De Lymen

29-04-2022

Herinrichting Maasuiterwaard tussen Batenburg en Appeltern tot waterrijk riviernatuurgebied met ondiepe geulen, onder leiding van Natuurmonumenten. Status: voorbereiding publicatie definitief Projectplan Waterwet en afronding vergunningen.

Natuurmonumenten wil de uiterwaard tussen Batenburg en Appeltern inrichten tot waterrijk natuurgebied en de doorstroming bij hoogwater vergroten. Dit draagt ook bij aan de Kaderrichtlijn Water-doelen van Rijkswaterstaat, omdat hiermee het leefgebied van riviergebonden planten en dieren verbetert.


In voorbereiding

De voorbereiding van project De Lymen is vergevorderd. Er ligt een definitief ontwerp en in december 2023 is het Ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage gelegd, waarna iedereen gedurende een bepaalde periode een zienswijze kon indienen. Kijk op de projectpagina De Lymen op de website van Natuurmonumenten voor de laatste stand van zaken en een afbeelding van het ontwerp. 


Buurprojecten

Soortgelijke projecten in de buurt zijn Demen-Dieden en Diedensche Uiterdijk Oeverzone, beide gelegen aan de overkant, aan de Brabantse kant van de Maas. Al deze initiatieven passen binnen het grotere project Meanderende Maas, waar waterschap Aa en Maas kartrekker van is. Daar vindt dan ook veel afstemming mee plaats.
 

Meer weten over de KRW-maatregelen bij de Maas?

Algmene informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8210121234199
Long: 5.62080450344907

Een momentje...
Cookie-instellingen