Publieksbijeenkomst Buitenwaarden Windesheim en Wijhe

12-03-2024 595 keer bekeken

Op woensdag 24 januari en maandag 29 januari vonden publieksbijeenkomsten plaats voor de KRW-opgaven in de Buitenwaarden Windesheim en Wijhe. Deze werden georganiseerd in samenwerking met IJsselwerken, de organisatie die verantwoordelijk is voor de dijkversterking.

In de afgelopen periode is er samen met grondeigenaren, belangenverenigingen en lokale overheden gekeken naar de opgaves in de Buitenwaarden Windesheim en Wijhe. Op basis van deze gesprekken en verschillende onderzoeken is er een schetsontwerp voor beide uiterwaarden tot stand gekomen.

Tijdens de publieksbijeenkomsten werden de schetsontwerpen voor beide uiterwaarden gepresenteerd en besproken met ongeveer 100 belangstellenden. Bezoekers kregen informatie over het schetsontwerp, het proces en de ecologische doelstellingen. Ze hadden de gelegenheid om vragen te stellen en wensen door te geven aan vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en GROW. GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerkingsverband van verschillende adviesbureaus. Zij maken de ontwerpen voor Rijkswaterstaat.

Het schetsontwerp wordt het komende jaar verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de suggesties die zijn ingebracht. Heeft u vragen of wilt u ook een suggestie aandragen? Neem dan contact met ons op via: loket-krwoost@arcadis.com.

Bekijk het schetsontwerp voor Buitenwaarden Windesheim en het schetsontwerp voor Buitenwaarden Wijhe.

Cookie-instellingen