Ontwerp bestemmingsplannen UWDH ter inzage

18-09-2023 1852 keer bekeken

Van donderdag 21 september tot en met woensdag 1 november liggen de ontwerp bestemmingsplannen voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage. Ook een aantal andere besluiten zijn dan in te zien. De ontwerp bestemmingsplannen maken de herinrichting van het gebied ruimtelijk mogelijk.

Van donderdag 21 september 2023 tot en met woensdag 1 november 2023 kunt u de volgende documenten digitaal bekijken:  

  • Projectplan Waterwet, ontgrondingsvergunning, twee watervergunningen en het besluit Wet natuurbescherming op de website: www.coordinatiegelderland.nl
  • Ontwerp bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente Maasdriel via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0263.BP1230-ON01.
  • Ontwerp bestemmingsplan Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden van de gemeente West Maas en Waal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0668.BUIuwdhWmlDrml-BON1.

U kunt de ontwerpbesluiten ook fysiek inzien bij de receptie van het Huis der Provincie van de provincie Gelderland, het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis van de gemeente West Maas en Waal of het gemeentehuis van de gemeente Maasdriel. 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Vanaf donderdag 21 september 2023 tot en met woensdag 1 november 2023 kan iedereen een reactie geven (zienswijze indienen) op de ontwerpbesluiten. Wilt u reageren op (een van de) ontwerpbesluiten, dan kunt u dat doen bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijk heeft de voorkeur. Hoe u dat precies doet, vindt u op www.coordinatiegelderland.nl

Let op: Een zienswijze indienen kan dus niet via deze website. Reacties via deze website worden niet in behandeling genomen.   

Reacties op voorontwerp bestemmingsplannen zijn verwerkt

Al eerder waren de voorontwerp bestemmingsplannen in te zien van de gemeente West Maas en Waal en de gemeente Maasdriel. Alle reacties die hierop binnen zijn gekomen, zijn beantwoord. Een aantal van deze reacties heeft geleid tot aanpassingen of nadere toelichting op de ontwerpbestemmingsplannen van beide gemeenten.  

Een brede rivier, omringd door groene velden.

Cookie-instellingen