Informatiebrief natuurontwikkeling Elster Buitenwaarden

27-07-2023 635 keer bekeken

De werkzaamheden in de Elster Buitenwaarden zijn in volle gang. In deze informatiebrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen en bijeenkomsten.

Inloopbijeenkomst uitvoering
Woensdagavond 19 april 2023 heeft aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers in multifunctioneel centrum Het Bestegoed in Elst een inloopbijeenkomst gehouden voor alle bewoners, waarvan de tuin grenst aan de Elster Buitenwaarden. Het doel van de bijeenkomst was om de uitvoeringswerkzaamheden toe te lichten en vragen te beantwoorden. Ook Rijkswaterstaat en provincie Utrecht waren aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Ondanks de beperkte opkomst was het goed om elkaar te informeren over het plan, de planning en de werkzaamheden.

Starthandeling uitvoering werkzaamheden
Donderdag 29 juni 2023 was de feestelijke starthandeling van de uitvoering van de werkzaamheden om de natuur te versterken in het Natura 2000-gebied de Elster Buitenwaarden. Of beter gezegd, herstart. Ruim vier jaar geleden is de uitvoering officieel gestart, alleen werd het tijdelijk stilgelegd.

Met het onthullen van het informatiebord is het feestelijke startsein gegeven voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden. Met een opkomst van ongeveer veertig personen was er een mooie vertegenwoordiging aanwezig van de bewoners uit Elst, de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Utrechts Landschap, gemeente Rhenen (behalve Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers en contractbeheerser RPS.

Wandelroutes en uitkijkpunt
In goed overleg met een aantal bewoners zijn op een aantal plekken aanpassingen doorgevoerd in de toekomstige wandelroute en wordt het geplande uitkijkpunt ter hoogte van parkeerplaats Plantage Willem III verplaats nabij de ecopassage. De aanpassingen verwerken we in september het toekomstbeeld, ter vervanging van het toekomstbeeld zoals nu gepresenteerd op www.provincie-utrecht.nl/elsterbuitenwaarden

Digitale nieuwsbrief van Vissers Ploegmakers
Aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers verstuurt maandelijks een eigen digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden in de Elster Buitenwaarden. Belangrijke onderwerpen zoals de voortgang, de planning, de rondwandelingen door het gebied en de communicatie tijdens de uitvoering worden hierin besproken. De eerste nieuwsbrief is in maart 2023 per post gestuurd aan alle bewoners, waarvan de tuin grenst aan de Elster Buitenwaarden, met de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst en aanmelding voor de digitale nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u dat wel? Mail dan naar de projectleider Ron de Mol via rdemol@vissersploegmakers.nl. Op zaterdagochtend 22 juli staat er ook weer een rondwandeling door de Elster Buitenwaarden gepland. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, meldt u dan aan via rdemol@vissersploegmakers.nl. Na de zomervakantie organiseert Vissers Ploegmakers nog twee rondwandelingen.

Vragen en of meer informatie
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via avp@provincie-utrecht.nl. Kijk voor meer informatie over het project op de websitepagina van Elster Buitenwaarden. Daar vindt u antwoord op de meest gestelde vragen en het toekomstbeeld: www.provincie-utrecht.nl/elsterbuitenwaarden. Ook Rijkswaterstaat heeft een toegankelijke website waar u meer informatie vindt: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl 

Projectpartners
Bij het project Elster Buitenwaarden zijn de volgende organisaties betrokken.

                       

Cookie-instellingen