Informatiebrief over de natuurontwikkeling in Elster Buitenwaarden

27-03-2023 583 keer bekeken 0 reacties

In de afgelopen periode hebben Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en het Utrechts Landschap een uitvoerbaar plan gemaakt op basis van het definitieve ontwerp. Daarnaast is er een geschikte aannemer gevonden die de werkzaamheden gaat uitvoeren: ‘Vissers Ploegmakers' uit Oss.

In maart zijn zij begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het nemen van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er broedvogels gaan nestelen in de Elster Buitenwaarden. Dit doen ze door het plaatselijk maaien van gras, het opschonen van watergangen en het snoeien van struikgewas en bosschages. Omwonenden zullen hier vrijwel geen hinder van ondervinden. Deze werkzaamheden vinden plaats totdat de projectuitvoering start. Dit is naar verwachting rond de zomer van dit jaar.

Vooruitlopend op de start van de uitvoering, organiseren Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, het Utrechts Landschap en Vissers Ploegmakers een informatiebijeenkomst in Elst. De aannemer geeft dan een toelichting op de uitvoering van de herinrichting van het natuurgebied. Ook wordt er geïnformeerd over de wijze van communicatie, eventuele hinder en bereikbaarheid van het gebied. Tijdens de bijeenkomst zijn er mogelijkheden om vragen te stellen.

Voor de geïnteresseerden worden er ook rondwandelingen in het gebied georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst wordt daar meer informatie over gedeeld.

Zodra de datum van de informatiebijeenkomst bekend is, volgt er een update.

Lees hier de gehele informatiebrief.

0  reacties

Cookie-instellingen