Geleiderail voor jonge aal in het Drongelens Kanaal

23-08-2022 931 keer bekeken

Het lijkt een gewoon rijtje houten palen in de Maasmonding van het Drongelens Kanaal bij Waalwijk. Maar ze zijn met een duidelijk doel geplaatst: ze vormen een geleiderail voor jonge alen, opdat de vissen gemakkelijker de aalgoot bij gemaal Gansoyen kunnen vinden.

De naam geeft al aan dat het Drongelens Kanaal geen natuurlijke waterloop is. De waterweg is tussen 1907 en 1911 met name aangelegd om overtollig water rondom Den Bosch af te voeren naar de Maas. Toch heeft het kanaal ook een natuurfunctie. Onder meer voor trekvis. Nogal wat vissen hebben een complexe levensloop die langs verschillende soorten wateren leidt. Daarbij worden soms ook nog eens enorme afstanden afgelegd, zoals bij de Europese aal het geval is.

https://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/Communities/Common/Images/Samenwerken%20aan%20Riviernatuur/Drongelens%20Kanaal%2011-05-2022%20%c2%a9Jeroen%20Pulles-vrij%20gebruiksrecht%20RWS%20(7)%20bijgesneden.jpg
Tegenover de bootjessteiger is de oever natuurvriendelijk ingericht. Foto: ©Pulles en Pulles.

 

Wereldreiziger

Europese aal, bij ons beter bekend als de paling, heeft de Sargassozee in de buurt van Bermuda als geboortegrond. De kleine larfjes drijven van daaruit op de warme golfstroom duizenden kilometers via de Atlantische oceaan naar Europa en Noord-Afrika. Bij de kust gekomen, veranderen ze in glasaaltjes en wordt overgestapt op zoet water. Via grote rivieren als de Maas trekt een deel verder landinwaarts naar beken, meren, plassen, sloten en kanalen, om daar in 5-20 jaar uit te groeien tot geslachtsrijpe schieralen. Die zwemmen vervolgens terug naar de zoute Sargassozee om kuit te schieten. Dat wil zeggen: als ze onderweg niet worden gevangen en voorbij obstakels als stuwen, waterkrachtcentrales en gemalen kunnen komen. De paling heeft het wereldwijd zeer moeilijk en staat niet voor niets op de lijst van ernstig bedreigde soorten. En dan geldt: alle beetjes helpen, zoals wat hulp om een aalgoot bij een gemaal gemakkelijker te kunnen vinden. Die helpt ze vervolgens om hun leefgebied achter het gemaal te bereiken, waar ze kunnen opgroeien tot volwassen exemplaren.

Ingang van de aalgoot bij gemaal Gansoyen. Foto: ©Pulles en Pulles

 

Natuurvriendelijke oever

Een andere ecologische verbetering in het Drongelens Kanaal is de natuurvriendelijke herinrichting aan de oostkant van de monding. Daar is een deel van de oever flauw afgegraven om een luwe zone te creëren. Waterplanten als gele plomp, egelskop en fonteinkruid kunnen hier goed gedijen, net als zoetwatermosselen en riet. Een afrastering zorgt ervoor dat het riet ongestoord kan groeien en niet wordt opgegeten door ganzen. Verder heeft Sportvisserij Zuidwest-Nederland hier samen met de lokale visvereniging en in overleg met Rijkswaterstaat hengelsportvlonders aangebracht.

Onderaan op de foto de nieuwe luwe zone, met vlonders voor hengelsporters. Foto: ©Pulles en Pulles

Onderdeel van groter werkpakket

Het werk bij het Drongelens Kanaal maakt deel uit van een groter pakket van 10 ecologische herstelmaatregelen langs de Maas. Aannemer Martens en Van Oord voert dit pakket in opdracht van Rijkswaterstaat in 2022 uit. Lees hier meer over de maatregel Drongelens Kanaal.

 

Cookie-instellingen