Overzicht actuele besluitvorming

KRW Maas: actueel overzicht besluitvorming en de mogelijkheden om te reageren

In onderstaande tabel staat de planning van de formele publicatiemomenten binnen het programma Kaderrichtlijn Water Maas. Met daarbij steeds aangegeven welke mogelijkheden u heeft om te reageren op de plannen. Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt. 

De planuitwerking en besluitvorming rond een project kan soms taaie kost zijn. Maar als plannen worden gepubliceerd in de Staatscourant en stukken ter inzage worden gelegd, is dat wel bij uitstek het moment om alert te zijn als burger. Dat is immers de kans om je reactie formeel mee te laten wegen. Is het projectbesluit definitief en zijn de vergunningen rond, dan kan de uitvoeringsfase van start gaan.

Publicaties in de Staatscourant zijn te lezen op  www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Daarnaast plaatsen we meestal een advertentie in de regionale dagbladen en/of lokale huis-aan-huiskrant. Om de informatie laagdrempeliger te presenteren, maken we ook een samenvatting van de ontwerpbesluiten, onder andere te vinden op deze website. Daar is sowieso altijd de laatste stand van zaken per maatregel te vinden, via de klikbare kaart op de riviertakpagina Maas.
 

Tabel: Stand van zaken besluitvorming en reactiemogelijkheden maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas:

Maatregelen planstudie KRW Maas

 

Planning besluitvorming en reactiemogelijkheden, in chronologische volgorde*

 

Kwelgeulen tussen Baarlo-Hout-Blerick, onderdeel van het gelijknamige dijkversterkings­project (Zandmaas)

Kennisgeving Voornemen & Participatie: gepubliceerd op 28-06-2024. Meedenken was mogelijk tot en met 9 juli 2024. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Herinrichting Milsbeekse uiterwaard, onderdeel project Lob van Gennep (Zandmaas)

Kennisgeving Voornemen & Participatie: gepubliceerd op18-05-2024. Meedenken nog mogelijk tot en met 30 juli 2024.

Geulen Doornwaard, Geul Poederoijense Waard en Geulen  Slijkwellsewaard (Afgedamde Maas)

. Kennisgeving: niet van toepassing (deze maatregelen vallen onder overgangsrecht Omgevingswet).

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen­periode verwacht na school­zomer­vakantie 2024.

Geul Rijkelse Bemden, Geul Boux­weerd, Geul Bouxweerd-Kerk­hoofs­maesje, Oever Bouxweerd, Monding Stepkensbeek, Oever Broekhuizerweerd-2, Geul Weller­looi, Monding Looise graaf, Oever Afferden-2 en Oever Bergen-5 (Deelproject 6)

. Ontwerp-Projectplan Waterwet (deze maatregelen vallen nog onder de oude wetgeving): gepu­bliceerd op 04-12-2023, zienswijzen­termijn gesloten.

. Definitief Projectplan Waterwet: ter inzagelegging met start beroepstermijn verwacht na school­zomer­vakantie 2024.

Oude Maasarm Heijen, Geul  Boxmeerse veld, Geulen Viltsche Graaf en Geulen Virdsche graaf (Deelproject 4)

. Ontwerp-Projectplan Waterwet (deze maatregelen vallen nog onder de oude wetgeving): gepubliceerd op 04-12-2023, reactie­termijn gesloten.

. Definitief Projectplan Waterwet: ter inzagelegging met start beroepstermijn verwacht na school­zomer­vakantie 2024.

Herinrichting Capelsche uiterwaard en Oeverzone Genderensche uiterwaard (Bergsche Maas)

. Kennisgeving: gepubliceerd in april 2023, reactietermijn gesloten.

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen­periode verwacht najaar 2024.

Geul Bokhoven, Oever Beneden­waarden en Oever Casterens Hoeve (Benedenmaas)

. Kennisgeving: gepubliceerd in mei 2023, reactietermijn gesloten.

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen­periode verwacht najaar 2024.

Monding Kleefse beek, Geul Leijgraaf Arcen en Monding Vorstermolenbeek (Zandmaas)

. Kennisgeving: gepubliceerd in januari 2023, reactietermijn gesloten.

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: ter inzagelegging met zienswijzenperiode verwacht najaar 2024.

Geul Laakerweerd, Oever Laak, Geul Molensteen, Geul Brandt Visvijver, Oever Brandt, Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm en Geul De Weerd-Reuver (noorde­lijke Grensmaas en zuidelijke Zandmaas)

. Kennisgeving: gepubliceerd in september 2023, reactietermijn gesloten.

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen­periode verwacht begin 2025.

Geul Ossenkamp en Monding Heijense Leijgraaf (noordelijke Zandmaas)

. Kennisgeving: gepubliceerd in september 2023, reactietermijn gesloten.

. Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet terinzagelegging met start zienswijzenperiode verwacht tweede helft 2025.

 

* Deze planning is onder voorbehoud, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 


 

 

Cookie-instellingen