Monding Hemelbeek

24-10-2023

Ecologisch verbeteren monding Hemelbeek, tussen het Julianakanaal en de Maas, onder meer om de vismigratie te bevorderen. Status: ontwerp gereed, start vergunningentraject, uitvoering is voorzien eerste helft 2024. Op 6 november 2023 is er een informatieavond in Elsoo waar de plannen worden toegelicht.

Het waterschap Limburg is kartrekker van het project om de monding van de Hemelbeek bij Elsloo ecologisch te verbeteren. Rijkswaterstaat is partner in dit project vanuit de opgave Europese Kaderrichtlijn Water. 

Het doel van de KRW is dat Europese oppervlakte- en grondwateren uiterlijk in 2027 voldoen aan de normen op het gebied van gezond water en leefomgeving van planten en dieren. De herinrichting van de monding van de Hemelbeek moet er voor zorgen dat vissen gemakkelijker vanuit de Maas de beek in kunnen zwemmen naar hun opgroei- en voortplantingsgebieden. Ook verbeteren de leefomstandigheden van andere fauna en flora.

Beekmondingenconvenant
Dit project maakt deel uit van het beekmondingenconvenant tussen Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas. Daarin staan afspraken om beekmondingen langs de Maas natuurlijker en visvriendelijker in te richten. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/projectenoverzicht/@7312/monding-hemelbeek/

 

Lat: 50.9495237481823
Long: 5.75666562913371

Een momentje...
Cookie-instellingen