Reuver-veerpont

Natuurvriendelijk herinrichten Maasoever over een lengte van 200 m. Status: afgerond

Rijkswaterstaat heeft de natuurvriendelijke Maasoever aan de stroomafwaartse kant van de veerstoep bij Reuver zo’n 200 meter langer gemaakt. Dat is gebeurd door de stenen waar dat kan weg te halen (te 'ontstenen'), zodat de oever aantrekkelijker wordt voor plant en dier om in te leven.

Werkzaamheden
Het nieuwe oevertraject met de naam Reuver-Veerpont ligt tussen rivierkilometer 94,9 en 95,1. De oeververdediging is daar geheel of gedeeltelijk weggehaald. Dit stuk sluit direct aan op de eerder al gerealiseerde natuurvriendelijke oever aan de noordelijke, stroomafwaartse, kant van de veerstoep. Om het werk uit te kunnen voeren heeft de aannemer, Martens en Van Oord, een deel van het aanwezige riet bij aanvang weggehaald. Dit is na afloop weer teruggeplaatst. Op de plek waar een kabel in de grond ligt, zijn geen stenen weggehaald. Ook de veerstoep is vanzelfsprekend beschermd gebleven. Daar is bovendien als extra bescherming tegen afkalving een stenen dammetje onder het maaiveld aangebracht, haaks op de Maas. In het ontwerp is tevens rekening gehouden met het achterliggende fietspad.


Maasoever ter hoogte van Reuver. Op de voorgrond een deel van het oeverstuk dat in 2019 al is ‘ontsteend’. Foto: Rijkswaterstaat

Meer plek voor plant en dier
Na herinrichting mag de Maas weer inwerken op de oever. Dat gaat gepaard met afkalving en aanzanding, de normale processen die bij een rivier horen. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe delen. Veel waterplanten zijn daarvan afhankelijk om te kunnen wortelen, en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien. Het natuurlijker inrichten van de Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren. De maatregelen daarvoor moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp voor oevertraject Reuver-Veerpont is afgestemd met de gemeente Beesel en Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van deze oeverstrook. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente en het projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Dit werktraject maakt onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. De opdracht voor de uitvoering van dat pakket is gegund aan aannemer Martens en Van Oord. 

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Andere KRW-maatregelen in de gemeente Beesel
Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt momenteel voor Rijkswaterstaat of nog enkele andere beoogde KRW-maatregelen in de gemeente Beesel geschikt zijn om uit te voeren. Het gaat dan om nog twee oevertrajecten en drie ondiepe geulen. Dat gebeurt in overleg met nauw betrokken partijen, zoals de grondeigenaren, waterschap, gemeente en andere direct belanghebbenden. Hiervoor loopt nu de onderzoeksfase (planuitwerking). Verder staat in deze regio nog het verbeteren van de monding van de Huilbeek op het KRW-programma. Waterschap Limburg is kartrekker van dat project.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.2872022568269
Long: 6.05149950578521

Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.