Middelaar

30-03-2021 0 reacties

Natuurvriendelijk herinrichten Maasoever over drie deeltrajecten met een lengte van respectievelijk 1,7 km, 800 meter en 700 meter. Status: afgerond.

De natuurvriendelijke oever Middelaar is gereed. Op drie deelstukken zijn de oeververdediging en onnatuurlijke grindlagen tussen de kribben verwijderd. In verschillende kribvakken zijn 1 à 2 dode bomen als ecologisch waardevol rivierhout onder water gelegd. De bomen zijn stevig verankerd, om wegdrijven te voorkomen. 

Behoud bakenbomen en historische objecten
Zowel bij de kribben als de bakenbomen heeft geen ingreep plaatsgevonden. Dat geldt ook voor cultuurhistorische objecten in dit gebied, zoals Het Huis van Middelaar, de restanten van een Romeinse brug, een historische steenoven en een oude veerstoep. Ook daar is de oeverbestorting blijven liggen. Als extra voorzorg om te waarborgen dat de afkalving niet verder gaat dan gewenst, is op enkele plekken loodrecht op de Maas onder het maaiveld een met stenen gevulde sleuf in de oever ingebouwd.

Werkgebieden
Het eerste traject ligt tussen rivierkilometer 160,2 en 161,9. Aan het begin is een stukje spontaan afgekalfd in de loop van de tijd. Dit geeft een goede indruk van hoe de heringerichte oeverdelen zich straks zullen ontwikkelen.

Traject 2 loopt vanaf de krib bij rivierkilometer 162,4 tot de knik in de oeverlijn rond 163,2. Hier is een deel de oevergrond direct na het ontstenen preventief afgegraven. Hiermee wil Rijkswaterstaat voorkomen dat er op dit punt in de rivier hinder voor de scheepvaart zou kunnen ontstaan door aanzanding van vrijspoelende grond. Tussen de oude en nieuwe veerstoep bevinden zich restanten van een Romeinse brug. Dit beschermde object is buiten het ontwerp gehouden. Dat geldt ook voor de aanwezige bakenbomen; daar blijft de voet met steen vastgelegd. Verder is rekening gehouden met de achterliggende Cuijksesteeg en aanwezige Maasheggen. De afkalvingsgrens zal op ruim voldoende afstand blijven. Het aanleggen van de tijdelijke pontonbrug voor de wandelvierdaagse blijft gewoon mogelijk.

Het derde deeltraject ligt tussen rkm 163,5 en 164,2. Het bosje op de uitstulping blijft behouden, net als de bakenboom die hier staat.


Meer plek voor plant en dier
Na herinrichting mag de Maas weer inwerken op de oever. Zo ontstaat er door afkalving en aanzanding in de loop van de tijd een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe delen. Veel waterplanten zijn daarvan afhankelijk om te kunnen wortelen, en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien. Het natuurlijker inrichten van de Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren. De maatregelen hiervoor moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp voor de herinrichting van deze Maasoever is afgestemd met de gemeente Mook en Middelaar, dorpsraad Middelaar & Plasmolen, Waterschap Limburg en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures, zijn de volgende vergunningen definitief verleend voor dit project: omgevingsvergunning door de gemeente, ontgrondingenvergunning door de provincie Limburg (voor het preventief afgraven) en het Projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat. Het werk bij Middelaar maakt onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over verschillende Maasgemeenten. Aannemer Martens en Van Oord voert dit pakket uit.

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma. Een ander project in de regio Middelaar is Lob van Gennep. Rijkswaterstaat werkt daar mee samen bij het realiseren van de KRW-maatregel Milsbeekse uiterwaard.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lat: 51.7334757720009
Long: 5.88530742790572

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.