Biesweerd

30-03-2021 0 reacties

Ecologisch verbeteren bestaande geul Biesweerd door verwijderen woekerplant grote waternavel en slib en aanbrengen rivierhout. Status: afgerond.

Even ten noorden van de Asseltse Plassen ligt geul Biesweerd. Dit is een geïsoleerde geul, niet verbonden met de Maas. Hier heeft Rijkswaterstaat de omstandigheden voor de flora en fauna die horen bij dit type watermilieu verbeterd.

Werkzaamheden
Daarvoor is in maart-april 2022 de woekerplant grote waternavel verwijderd, de sliblaag in het noordelijke voor een stuk weggehaald en zijn enkele dode bomen als ecologisch nuttig rivierhout onder water aangebracht. De bomen zijn goed verankerd om wegdrijven bij hoogwater te voorkomen. Dood hout onder water werkt als een soort koraal, waar het al snel wemelt van het leven. 

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp van deze maatregel is afgestemd met de gemeente Roermond en Milieugroep Roermond. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente en het projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Planning
Het opwaarderen van geul Biesweerd maakt, net als de Asseltse Leijgraaf, onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over verschillende Maasgemeenten. Aannemer Martens en Van Oord voor dit pakket uit, wat voor 2022 staat gepland. De werkzaamheden aan geul Biesweerd zijn inmiddels klaar.

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Andere KRW-maatregelen in de regio Roermond
In de regio Roermond onderzoekt ingenieursbureau Arcadis momenteel voor Rijkswaterstaat verder nog of het haalbaar is een ondiepe geul en een natuurvriendelijke Maasoever te realiseren (oever Hatenboer is afgevallen). Dat gebeurt in nauw overleg met betrokken partijen, zoals de grondeigenaren, waterschap, gemeente en andere direct belanghebbenden. Hiervoor loopt nu de voorbereidende fase (planuitwerking). Daarnaast staat in dit gebied het verbeteren van de monding van de Swalm op het KRW-programma in de komende tijd. Waterschap Limburg is kartrekker van dat project.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

 

 

 

 

Lat: 51.2375248594252
Long: 6.00769792955841

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.