Asseltse Leijgraaf

30-03-2021 0 reacties

Verleggen deel monding Asseltse Leijgraaf door moeraszone achter het Rozenkerkje. Status: uitvoering naar verwachting tweede helft van 2022.

Rijkswaterstaat gaat de oorspronkelijke loop van de Asseltse Leijgraaf in de gemeente Roermond herstellen door de beek weer net als vroeger door het moerassige gebied achter de R.K. kerk H. Dionysius in Asselt (Rozenkerk) te leiden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Waterschap Limburg en het kerkbestuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord.

Blauw knoopunt
De Asseltse Leijgraaf mondt uit op de oostoever van de Asseltse Plassen, die op hun beurt rechtstreeks in verbinding staan met de Maas. Rijkswaterstaat en de Waterschap Limburg werken al sinds 2006 samen om dit soort 'blauwe knooppunten' in het Maassysteem te herstellen als geschikt leefgebied voor de planten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het Maaslandschap. Daarbij geldt: hoe natuurlijker, hoe beter. Eén van de verbetermaatregelen is het terugleggen van zijwateren in hun oorspronkelijke loop. Dat is ook de bedoeling bij de Asseltse Leijgraaf.

De natuur profiteert
De Leijgraaf wordt een stukje verlegd zodat deze voortaan door de moerassige achtertuin van de Rozenkerk aan de Pastoor Pinckersstraat gaat stromen. In feite de oude loop van de beek. Dat is goed te zien aan de nog altijd aanwezige laagten in het terrein en het natte elzen-essenbroekbos dat zich hier heeft ontwikkeld. Door het schone water van de Leijgraaf hier weer doorheen te leiden wordt dit een aantrekkelijke omgeving voor inheemse flora en fauna die van rustige stroming houden. Zo zullen libellen (weidebeekjuffer), haften en macrofaunasoorten als slakken en vlokreeften profiteren van de maatregel. Maar ook water- en oeverplanten, waaronder fonteinkruiden, kattestaart, moerasspirea en lisdodde. Met huidige natuurwaarden als de bever wordt rekening gehouden.

Instroom, doorstroom, uitstroom
Eenmaal aan de noordzijde buiten het kerkterrein gekomen, zal de Asseltse Leijgraaf weer aansluiten op zijn huidige loop door het populierenbosje. Om de lagere delen in het moerasgebied goed te kunnen benutten, zullen deze op sommige plekken verder worden verdiept. Verder wordt  ongeveer 450 m² elzen- en wilgenstruweel verwijderd om het water de ruimte te geven te stromen. Het streven is wel zo min mogelijk vegetatie te verwijderen. Een regelwerk gaat ervoor zorgen dat het water bij piekafvoeren en/of riooloverstorten rechtstreeks op de Asseltse Plassen wordt geloosd in plaats van de nieuwe loop te volgen. Zodoende raakt het waterleven in de beek op die momenten niet verstoord. 

Op de plek van de nieuwe aftakking aan zuidzijde komt een gronddam te liggen die er voor zorgt dat het water van de Leijgraaf voor de haakse bocht rechtsaf slaat richting het kerkmoeras. Er wordt ook een regelwerk/ stuwtje aangebracht zodat de beek bij piekafvoeren rechtstreeks op de Asseltse Plassen afwatert. Dit voorkomt dat het planten en - dierenleven in de nieuwe waterloop op het kerkterrein op die momenten verstoord raakt.


Bijschrift foto (©Arcadis): Het uitgangspunt is om zo weinig mogelijk vegetatie te verwijderen bij het verleggen van de beekloop. Toch is dit op enkele plekken noodzakelijk om het water de ruimte te geven om te stromen. In totaal zal ongeveer 450 m² aan elzen- en wilgenstruweel verwijderd worden.

Vergunningen en planning
Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente Roermond en het projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. De locatie Asseltse Leijgraaf maakt, net als geul Biesweerd, onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. Aannemer Martens en Van Oord voor het pakket uit. Naar verwachting starten zijn met de monding van de Asseltse Leijgraaf in het najaar van 2022.

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma

Andere KRW-maatregelen in de regio Roermond
In de regio Roermond onderzoekt ingenieursbureau Arcadis momenteel voor Rijkswaterstaat verder nog of het haalbaar is een ondiepe geul en een natuurvriendelijke Maasoevers te realiseren (oever Hatenboer is afgevallen). Dat gebeurt in nauw overleg met betrokken partijen, zoals de grondeigenaren, waterschap, gemeente en andere direct belanghebbenden. Daarnaast staat in dit gebied het verbeteren van de monding van de Swalm op het KRW-programma in de komende tijd. Waterschap Limburg is kartrekker van dat project.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

Lat: 51.2246185056729
Long: 6.01105901076684

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.