Poederoijense Waard

30-03-2021 0 reacties

Aanleg 2 geïsoleerde geulen in de Poederoijense Waard. Status: ontwerp ver gereed, voorbereiding vergunningenfase.

Winst voor het waterleven
Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt voor ecologische verbeterpunten in de Poederoijense Waard langs de Afgedamde Maas. Het doel is om de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna (kevers, slakken, insectenlarven en dergelijke) te vergroten. Lees meer over de zoetwatergetijdenatuur in de Afgedamde Maas in dit artikel

Het plan voor de Poederoijense Waard
De maatregel bestaat uit het aanleggen van twee geïsoleerde geulen in de uiterwaard bij het dorp Poederoijen. Geïsoleerd wil zeggen dat ze bij normale waterstanden niet in verbinding staan met de Maas.

Westelijke en oostelijke geul
De bestaande plas ter hoogte van rkm 240.3 wordt aan beide zijden verlengd zodat er een geul ontstaat. Dit wordt dan een nieuwe westelijke geul. Tussen rkm 240.10 en 239.8 omvat het plan het aanleggen van een tweede, oostelijke, geul. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook het deel er tussenin mee te nemen in het ontwerp. Dit is echter afgevallen omdat hier een gasleiding in de grond ligt. Daarom is deze ingreep in twee delen opgesplitst.

Bomen en waterplanten
Twee bomen aan de zuidkant van de bestaande plas worden verwijderd, omdat die op de plek staan van de oeverrand van de toekomstige geul en daar weinig overlevingskansen zullen hebben. Mogelijk kunnen deze bomen in een van de uiterwaarden in de Afgedamde Maas een nuttig tweede leven als rivierhout krijgen. Dood hout werkt onder water als een soort koraal, waar het al snel wemelt van het leven. De overige vegetatie in en rondom de plas blijft behouden, dat wil zeggen: het riet, de wilgen en water- en oeverplanten. Ook de twee zwarte populieren in het uiterste oosten van het werkgebied blijven ongemoeid.

Rasters
De onverharde toegangsweg in het maatregelgebied wordt verlegd en komt straks tussen de twee nieuwe geulen te lopen. Alle aanwezige rasters worden verwijderd. Daarentegen komt er een nieuwe – tijdelijke – afrastering aan de rand van de geulen. Zo blijft de gewenste moerasplanten beschermd tegen vraat door grazend vee. 

Vooronderzoek
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van direct betrokken partijen als grondeigenaren, het waterschap en de gemeente Zaltbommel. Arcadis heeft verder gekeken naar zaken als de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. En er is gecontroleerd of er geen kabels en leidingen liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is zo goed mogelijk rekening gehouden met eventuele cultuurhistorische of archeologische waarden.

Planning
Het ontwerp bevindt zich nu in de afrondende fase, waarna de vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2023 de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een zienswijze indienen. Dat geldt ook voor de twee andere voorgenomen maatregelen langs de Afgedamde Maas: de Doornward en de Slijkwellsche Waard. Op dat moment informeert Rijkswaterstaat de omgeving opnieuw.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het ecologisch herstel van de grote rivieren en dus ook de Maas. Het waterleven in en langs de rivier is de afgelopen eeuwen namelijk flink achteruit gegaan door allerlei menselijke ingrepen als het vastleggen van de oevers in steen en het afsnijden van rivierarmen en geulen. Een belangrijke basis voor de herstelmaatregelen is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin staan bindende afspraken om onze oppervlakte- en grondwateren weer in goede toestand terug te brengen. De uitvoering van de KRW loopt nog door tot en met 2027.

Meer weten of vragen?
Heeft u vragen over de voorgenomen maatregel Poederoijense Waard? Stuur dan een mail naar Omgeving-KRW-Maas@arcadis.com. Meer informatie over het werk van Rijkswaterstaat voor het ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. U kunt ook bellen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

Lat: 51.7810550163874
Long: 5.07510608570438

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.