Doornwaard

30-03-2021 0 reacties

Verlengen geïsoleerde geul 't Zwin in de Doornwaard. Tevens gedeeltelijke herinrichting zandwinplas tot getijdegeul. Status: ontwerp ver gereed, voorbereiding vergunningenfase.

Winst voor het waterleven
Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt voor ecologische verbeterpunten in de Doornwaard langs de Afgedamde Maas. Het doel is om de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna (kevers, slakken, insectenlarven en dergelijke) te vergroten. Een speciale rol is weggelegd voor herstel van de typerende zoetwatergetijdenatuur. Hier is het effect van eb en vloed namelijk nog waarneembaar. Lees meer over de zoetwatergetijdenatuur in de Afgedamde Maas in dit artikel

Het plan voor de Doornwaard
In 2011 is er al een KRW-geul aangelegd aan de Maasoever aan de noordkant van de zandwinplas. Deze geul blijft behouden. De beoogde ingreep richt zich op de zandwinplas tussen rkm 229.1 en 229.9. De wens is om deze gedeeltelijk om te vormen tot een getijdengeul waar vissen meer beschutting hebben en kunnen kiezen uit zowel ondiepe delen als diepere stukken in tijden van droogte. Verder wordt een gedeelte van de plas ondieper gemaakt en voorzien van enkele dode bomen als rivierhout. Dood hout hoort in een gezonde rivier. Het werkt onder water als een soort koraal, waar het al snel wemelt van het leven. De oevers van de geul krijgen een flauwer verloop zodat hier een plas-dras-zone kan ontstaan. 

't Zwin
Meer landinwaarts in de uiterwaard bij Bern ligt de bestaande geul 't Zwin. De bedoeling is deze hoogte van rkm 229.3 verder naar het zuiden toe te verlengen. Hier mag zich ooibos gaan ontwikkelen. Het gaat dan om bomen en struiken die goed gedijen in grond die regelmatig nat wordt of onder water staat. Ooibos hoort van nature bij een gezonde rivier.

Vooronderzoek
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van direct betrokken partijen als grondeigenaren, het waterschap en de gemeente Zaltbommel. Arcadis heeft verder gekeken naar zaken als de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. En er is gecontroleerd of er geen kabels en leidingen liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is zo goed mogelijk rekening gehouden met eventuele cultuurhistorische of archeologische waarden.

Planning
Het ontwerp bevindt zich nu in de afrondende fase, waarna de vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2023 de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een zienswijze indienen. Dat geldt ook voor de twee andere voorgenomen maatregelen langs de Afgedamde Maas: de Poederoijense Waard en de Slijkwellsche Waard. Op dat moment informeert Rijkswaterstaat de omgeving opnieuw.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het ecologisch herstel van de grote rivieren en dus ook de Maas. Het waterleven in en langs de rivier is de afgelopen eeuwen namelijk flink achteruit gegaan door allerlei menselijke ingrepen als het vastleggen van de oevers in steen en het afsnijden van rivierarmen en geulen. Een belangrijke basis voor de herstelmaatregelen is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin staan bindende afspraken om onze oppervlakte- en grondwateren weer in goede toestand terug te brengen. De uitvoering van de KRW loopt nog door tot en met 2027.

Meer weten of vragen?
Heeft u vragen over de voorgenomen maatregel Doornwaard? Stuur dan een mail naar Omgeving-KRW-Maas@arcadis.com. Meer informatie over het werk van Rijkswaterstaat voor het ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. U kunt ook bellen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

Lat: 51.7543938888736
Long: 5.17560912800576

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.