Ecologische hulp voor de Grensmaas

19-05-2024 239 keer bekeken

De Grensmaas in het zuiden van Limburg is de enige grindrivier die Nederland rijk is. De bijzondere waternatuur die daar bij hoort staat echter onder druk. Zowel Natura 2000 als de Kaderrichtlijn Water schieten te hulp.

De Grensmaas loopt over een lengte van 48 km tussen Maastricht en Maasbracht. De rivier is tevens de landsgrens met België en wordt daarom ook wel de Gemeenschappelijke Maas genoemd.

Het is een van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Rijkswaterstaat neemt van daaruit verschillende maatregelen om de bijzondere flora en fauna in de rivier en directe omgeving in stand te houden. Ook via de Kaderrichtlijn Water staan er ecologische hulpacties op de rol. Er zijn namelijk nog de nodige uitdagingen voor het waterleven.

Ecoloog Martijn Antheunisse vindt het goed dat hier aandacht voor is, maar komt het op tijd? Lees het interview met hem op de website N2000 van Rijkswaterstaat

Cookie-instellingen