Herstart voor natuurontwikkeling in de Elster Buitenwaarden is een feit

03-07-2023 195 keer bekeken 0 reacties

Het startsein om de werkzaamheden in het Natura 2000-gebied de Elster Buitenwaarden af te maken is gisteren gegeven. Het Nature 2000-gebied kan zich daarna met goed beheer ontwikkelen tot een leefgebied voor meer dieren en planten die daar van nature thuishoren.

De werkzaamheden om de natuur te versterken in het Natura 2000-gebied de Elster Buitenwaarden zijn gestart. Of beter gezegd, herstart. Ruim vier jaar geleden moesten de werkzaamheden door PFAS-problematiek worden stilgelegd. Maar daar is nu verandering in gekomen. De samenwerkende partners hebben met bewoners die langs het gebied wonen het startsein gegeven om de werkzaamheden af te maken. De Elster Buitenwaarden kan zich daarna met goed beheer ontwikkelen tot een leefgebied voor meer verschillende dieren en planten die daar van nature thuishoren.

Natuurmaatregelen
De Elster Buitenwaarden is een open uiterwaard langs de Nederrijn in de gemeente Rhenen, tussen de Palmerswaard en de Amerongse Bovenpolder. De natuurwaarden van dit Natura 2000-gebied zijn op dit moment beperkt. Door een aantal inrichtingsmaatregelen uit te voeren, passend bij de bodem en de locatie, worden de natuurwaarden verbeterd. Hierdoor kunnen bloemrijke graslanden, natte hooilanden met geulen en moerasgebieden tot ontwikkeling komen. Dat trekt veel (zeldzame) vogelsoorten aan die de Elster Buitenwaarden als broed- en foerageerplek gaan gebruiken. Ook zorgt het voor meer soorten vissen in het water. Met de aanpassingen gaat het gebied voldoen aan de doelstellingen van Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de natuur te kunnen beleven en ook voldoende rust te geven, komt er een struinpad door de uiterwaard.

Verbinden van natuurgebieden
De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met de natuurgebieden Plantage Willem III en de Utrechtse Heuvelrug. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden zodat planten en dieren zich beter van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. De nieuw ingerichte Elster Buitenwaarden vormt een belangrijke netwerkschakel voor vele planten en dierensoorten die van nature in het rivierengebied thuishoren.

Wensen van inwoners
De provincie heeft de inwoners die langs de uiterwaard wonen gedurende het project geïnformeerd en betrokken bij het inrichtingsplan. Bewoners hebben hun ideeën en wensen kunnen delen. Eén van de wensen is om de begroeiing in het gebied laag te houden zodat het wijde, open landschap behouden blijft. Dit is in het ontwerp meegenomen; er worden struiken en bloemrijke graslanden aangelegd. Gedurende de uitvoering houden de provincie Utrecht en aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers contact met de aanwonenden.

Samenwerking
De gebiedspartners, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, gemeente Rhenen en provincie Utrecht werken sinds 2015 samen aan een duurzaam en toekomstbestendig plan voor de Elster Buitenwaarden. In 2019 is het plan al in uitvoering gegaan, maar zijn de werkzaamheden voortijdig stilgelegd vanwege PFAS-problematiek. Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht hebben het plan hierop aangepast. Aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers kan nu daadwerkelijk de werkzaamheden herstarten. De planning is dat ze hier eind 2023 klaar mee zijn. Het gebied wordt dan overgedragen aan een natuurbeheerder, die ervoor zorgt dat de natuur zich verder kan gaan ontwikkelen tot een uniek uiterwaardenlandschap.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.