Inloopbijeenkomst gebiedsplan Hoenwaard 2030 op 29 juni

13-06-2023 303 keer bekeken

Donderdag 29 juni, van 16.00 - 20.00 uur, wordt een inloopbijeenkomst gehouden over het gebiedsproces Hoenwaard 2030 (zie ook www.hoenwaard2030.nl).

Bewoners, ondernemers en overige belangstellenden zijn van harte welkom bij Vrieze's Erfgoed/Molen De Vlijt, Groteweg 54 in Wapenveld. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom! Meld u aan via het e-mailadres hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl.

Bevestiging samenwerking
De bijeenkomst start met de symbolische ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de samenwerkende partijen: gemeente Heerde, gemeente Hattem, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Deze overeenkomst brengt ons naar een nieuwe fase in het project; de planuitwerkingsfase. Hierin gaan we, samen met een ingenieursbureau, aan de slag om het gebiedsplan van zomer 2021 uit te werken in een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Dat gebeurt in overleg met belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, in het gebied. In deze fase worden ook onderzoeken gedaan en vergunningen aangevraagd. Zo komen we tot een haalbaar, maakbaar en uitvoerbaar plan.

In gesprek met elkaar
Na de ondertekening is gelegenheid om met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in gesprek te gaan over de opgaven en maatregelen van het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Speciale aandacht gaat uit naar de volgende thema's: Natuur, Aanpak kades, gemaal Hoenwaard en verlegging teensloot, Natuur Inclusieve Landbouw, Recreatie, Kaderrichtlijn Water en Ontwikkelruimte. Er is geen centrale presentatie. U kunt binnenlopen wanneer het u past. Het projectteam is aanwezig om uw vragen te beantwoorden en extra toelichting te geven. Ter plekke kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijft u eenvoudig op de hoogte.

Cookie-instellingen