Vervolgtraject van het Ontwerp Bestemmingsplan UWDH

12-11-2021 30 keer bekeken 0 reacties

Van 9 september tot 20 oktober heeft het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) voor de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage gelegen. Samen met de concept Milieu Effect Rapportage (MER). Wat zijn de volgende stappen?

De gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal zorgden ervoor dat de plannen zowel digitaal als fysiek te bekijken waren. Iedereen die dat wilde kon naar aanleiding van de plannen een reactie indienen. Daarnaast organiseerden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland eind september twee informatieavonden in de dorpen Dreumel en Heerewaarden. Op deze avonden werden voor ongeveer 130 geïnteresseerden aan de hand van vragen het ontwerp en het VOBP toegelicht.

Inspraak reacties

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal hebben uiteindelijk 20 inspraakreacties ontvangen. De gemeentebesturen stellen de beantwoordingsnota vast. Als de inspraakreacties aanleiding geven om het plan op bepaalde onderdelen aan te passen, besluiten de gemeentebesturen hierover. De initiatiefnemers zullen de gemeentebesturen hierbij adviseren.

Vervolgtraject

Na vaststelling en beantwoording van de inspraakreacties wordt een besluit genomen door de gemeentebesturen om het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage te leggen. Ook gaan dan enkele uitvoeringsvergunningen ter inzage. Dit is het projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat, de ontgrondingsvergunning van de Provincie Gelderland en de Waterwet van het Waterschap Rivierenland. Aan de commissie MER wordt een toetsingsadvies gevraagd. Dit alles is gepland in het voorjaar van 2022.

Betrokkenen informeren

De gemeente informeert de insprekers over hun inspraakreacties. Voor vragen over dit traject kunt u contact opnemen met dhr., P. van Mil van de gemeente West Maas en Waal, via telefoonnummer 14 0487 of e-mailadres info@westmaasenwaal.nl, of met dhr. A van Liempt van de gemeente Maasdriel, via telefoonnummer 14 0418 of het emailadres info@maasdriel.nl.

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan contact op met Lei Willems, omgevingsmanager van project UWDH Rijkswaterstaat, via telefoonnummer 06 – 5240 1658.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.