Vervolg ontwerpproces

08-05-2019 834 keer bekeken 0 reacties

Het voorlopig ontwerp dat gepresenteerd is op de inloopavond van 10 december 2018, is in februari besproken door de bestuurders van de samenwerkende partijen; de bestuurlijke begeleidingsgroep.

Voor de besluitvorming willen zij het aan hun voorgelegde ontwerp nader uitgewerkt zien. De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van het plan in beeld, voordat de provincie Gelderland samen met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer daar een besluit over nemen. De verwachte effecten worden beschreven in het milieueffectrapport. Zo betrekken de samenwerkende partijen de milieueffecten bij de afwegingen.


Voordat het voorlopige ontwerp voor UWDH een definitief ontwerp wordt, moet er nog een aantal zaken goed bekeken worden. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met aanzanding in het zomerbed van de rivier? Ook bekijken we of alle maatregelen uit het voorlopig ontwerp echt wel noodzakelijk zijn. Zo blijven we onder andere kritisch op de kosten. Een ander punt van aandacht is, wat doen we met de grond die vrijkomt door de maatregelen. Om dit te onderzoeken voeren we onder andere een ecologisch onderzoek uit naar de aanwezige planten en dieren. Bijvoorbeeld aan de oevers van de Vonkerplas.
 

0  reacties

Cookie-instellingen