Inloopbijeenkomst Loenensche Buitenpolder op 10 november

November 01, 2018 555 keer bekeken 0 comments

Op zaterdag 10 november bent u van harte welkom op een inloopbijeenkomst over de uitvoering van het herinrichtingsproject Loenensche Buitenpolder. Tussen 13:30 uur en 16:30 uur kunt u binnenlopen in het Dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk (Dorpsstraat 15) en u persoonlijk laten informeren over de werkzaamheden. Tussen 14:00 en 16:00 uur rijdt er vanaf het Dorpshuis een pendelbusje naar de projectlocatie voor een toelichting in het veld.

Uitvoering

In het voorjaar van 2019 gaat de Loenensche Buitenpolder op de schop. De natuurontwikkeling en de waterkwaliteit in deze uiterwaard langs de Waal krijgt hiermee een impuls. In het westelijke deel van de Loenensche Buitenpolder wordt één van de bestaande geulen breder en dieper. Ook wordt daar een nieuwe brede geul gegraven.  Halverwege de polder komt een smalle geul, die de zandwinplas verbindt met de rivier. In deze geul bouwen we een doorlaatmiddel. Als de schuif van dit doorlaatmiddel in het voorjaar en de zomer open staat, stroomt het water via de smalle geul naar de zandwinplas. In de herfst en de winter wordt het doorlaatmiddel gesloten. De nieuwe geulen zorgen ervoor dat vissen als barbeel, winde, serpeling en alver in het gebied komen om te paaien en om hun eerste levensfase door te brengen. Het oostelijke deel van de Loenensche Buitenpolder wordt zodanig ingericht dat het aantrekkelijk is voor de kwartelkoning en de porseleinhoen. Deze beschermde vogelsoorten leven graag in een gevarieerd gebied met natte graslanden, hooilanden en ruigte. Daarom wordt in dit deel van de polder het maaiveld verlaagd en ontstaat er een moerasachtige vegetatie.

Samenwerken aan Riviernatuur

Het project Herinrichting Loenensche Buitenpolder is onderdeel van het rivierenprogramma Waalweelde van de provincie Gelderland en van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat langs de Waal. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

0  Comments