Natuurdoelen

Onze natuurontwikkeling heeft tot doel een gezonder leefgebied te creëren voor onder meer:

  • vogelsoorten (zoals porseleinhoen, kwartelkoning en zwarte stern)
  • vissen (zoals zeeprik, rivierprik, elft, zalm en grote modderkruiper)
  • (zoog)dieren en amfibieën (zoals de kamsalamander en bever)

Kaderrichtlijn Water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk, daarom is sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Maatregelen die we nemen zijn: het aanleggen van nevengeulen, aantakken van strangen, verlagen van uiterwaarden, aanleggen van natuurvriendelijke oevers, aanleggen van vispassages, verbeteren van beekmondingen, plaatsen van rivierhout en saneren van waterbodems.

Lees meer over de Kaderrichtlijn Water.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De biodiversiteit in Europa gaat al jaren achteruit. Bescherming van flora en fauna is daarom een belangrijke prioriteit. Doelstelling is dat het verlies aan soorten planten en dieren in 2020 is gestopt en zoveel mogelijk hersteld.

In Nederland liggen in totaal 162 Natura 2000-gebieden. Veel Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het water in het gebied. De meeste uiterwaarden liggen in Natura 2000-gebieden.

Lees meer over Natura 2000.

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.